Manželská pôžička online

Výhodné pôžičky na čokoľvek

Manželská pôžička

O manželskú pôžičku môžu požiadať manželia, ktorí uzavreli manželský zväzok. Podmienkou pre poskytnutie manželskej pôžičky je, aby žiadatelia boli manželia. Rozlišujeme dva druhy manželských pôžičiek. Jedná sa o pôžičky pre mladomanželov, ktoré sú poskytované so štátnym príspevkom alebo ide o bežné manželské pôžičky bez štátneho príspevku.

Manželská pôžička

O pôžičku žiadajú obaja partneri, pričom musia preukázať, že budú schopní pôžičku splácať. Môže byť vyžadované, aby manželia žili na rovnakej adrese.

Jedná sa o bezúčelovú pôžičku, ktorú môžete využiť na čokoľvek. Manželskú pôžičku môžete získať buď v bankách alebo v nebankových subjektoch.

Pôžička pre mladomanželov

Na pôžičku pre mladomanželov sa vzťahuje štátny príspevok. Ten zníži úrokovú sadzbu o 3 % a banka sa musí zaručiť, že zníži úrokovú sadzbu v rovnakej výške alebo minimálne o 1,5 %. To znamená, že mladomanželia získajú pôžičku so zníženou úrokovou mierou o 4,5 %. Výška pôžičky, na ktorú spadá štátny príspevok je maximálne 9.958,18 €. Čiastka nad touto hranicou sa bude správať ako pôžička s bežnou úrokovou sadzbou. Splatnosť pôžičky je maximálne 10 rokov.

Podmienky pre poskytnutie mladomanželskej pôžičky:

 • obaja manželia nesmú byť starší ako 35 rokov
 • manželia nesmú byť v manželskom zväzku viac ako 2 roky od podania žiadosti
 • ich spoločný príjem nesmie byť vyšší ako 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve

Vložil Bezúčelový úver kalkulačka, Pôžičky a úvery | Štítek , | Zanechať komentár

Manželská pôžička nie len pre mladých

Medzi najznámejšie manželské pôžičky patria pôžičky pre mladomanželov, vďaka ich výhodám. Tie však môžu získať len mladomanželia do 35 rokov. Existujú však aj iné manželské pôžičky, ktoré môžu využiť aj manželia, ktorí sú už starší ako 35 rokov. Na tieto manželské pôžičky sa však nevzťahuje štátny príspevok, čím výrazne strácajú na zaujímavosti.

Manželská pôžička, na ktorú sa nevzťahuje štátny príspevok nie je sama o sebe veľmi zaujímavá, a tak sa dá vo väčšine prípadoch nahradiť inou pôžičkou, ktorá môže byť v konečnom dôsledku výhodnejšia ako manželská pôžička.
Manželskú pôžičku máte možnosť získať v bankách alebo v nebankovkách. Aby ste získali manželskú pôžičku, musíte byť v manželskom zväzku. Výška pôžičky je rôzna, závisí od poskytovateľa. Taktiež je rozdielna aj výška pôžičky, ktorá sa pohybuje väčšinou v niekoľko 1000 EUR a doba splatnosti. Jedná sa o bezúčelovú pôžičku.

Vložil Pôžičky a úvery, Pôžičky bez dokladovania príjmu | Štítek , , | Zanechať komentár

Rýchle pôžičky pre nezamestnaných

Rýchle pôžičky pre nezamestnaných sú pôžičky, pri ktorých nemusíte dokladovať príjem, keďže ako nezamestnaný nemáte takúto možnosť. Pod pojmom rýchle pôžičky môžeme chápať pôžičky do 24 hodín, ktoré sú poskytnuté rýchlo a pohodlne.

Takéto pôžičky sú poskytované nebankovým sektorom a musíte počítať s vyššou úrokovou mierou a vyššou RPMN ako pri pôžičkách, pri ktorých sa dokladuje príjem, keďže takéto pôžičky sa považujú za rizikové.

Výhody:

 • rýchle vybavenie (do 24 hodín)
 • možnosť vybavenia cez telefón alebo cez internet
 • minimum dokladovania
 • nemusíte dokladovať príjem
 • možnosť získania aj nižšieho množstva peňazí
 • bezúčelové pôžičky
 • môže sa jednať o krátkodobé pôžičky, ktoré majú splatnosť menej ako jeden rok

Nevýhody:

 • vyššia úroková sadzba, vyššia RPMN
 • potrebná iná forma zábezpeky pôžičky (dom, auto alebo iná nehnuteľnosť), zabezpečiť pôžičku môžete aj pomocou ručiteľa alebo zmenkou (existujú aj iné formy zábezpeky, podľa spoločnosti)
Vložil Pôžičky bez dokladovania príjmu, Pôžičky online pre nezamestnaných | Štítek , , | Zanechať komentár

Pôžičky bez potvrdenia o príjme

Pôžičky bez potvrdenia o príme sú pôžičky, pri ktorých nie je potrebné dokladovať stály príjem. Takéto pôžičky využívajú ľudia, ktorí nemajú stály príjem alebo z určitého dôvodu nemôžu dokladovať svoj príjem. Väčšinou sa jedná o nezamestnaných, dôchodcov alebo ženy na materskej dovolenke.

Keďže nedokladujete stály príjem, jedná sa o rizikovú pôžičku a takéto pôžičky sú väčšinou poskytované len nebankovým sektorom, pričom musíte rátať s vyššou úrokovou mierou ako v bankách.
Dôležité je, aby ste si skontrolovali RPMN, pretože okrem úrokovej sadzby môžu byť v pôžičke zahrnuté aj iné poplatky, ktoré vás pri splácaní môžu nepríjemne prekvapiť a pôžičku predražiť.

Pri pôžičkách bez potvrdenia o príjme, ktoré sú vo vyšších čiastkach, môže byť vyžadované ručenie buď vlastným majetkom (dom, auto a iná nehnuteľnosť ) alebo ručiteľom. Vo väčšine prípadoch sa jedná o bezúčelovú pôžičku, takže ju môžete využiť skutočne na čokoľvek.

Vložil Pôžičky bez dokladovania príjmu, Pôžičky online pre nezamestnaných | Štítek , , | Zanechať komentár

Pôžičky pre mladých

Poznáme viacero pôžičiek, ktoré sú určené pre mladých. Väčšinou sú určené pre osoby vo veku od 18 do 35 rokov, pričom o pôžičku môžete požiadať aj deň pred 36. narodeninami. Pôžičky pre mladých sa stávajú zaujímavé najmä tým, že sú výhodnejšie ako bežné pôžičky a na niektoré je poskytnutý aj štátny príspevok.

Pôžičky pre mladých majú niekoľko podôb:

Mladomanželská pôžička

 • úroková sadzba je znížená minimálne o 4,5 % oproti bežnému úveru. Štátny príspevok tvorí 3% a príspevok banky je v rovnakej výške alebo minimálne 1,5 %
 • obaja manželia musia mať menej ako 35 rokov
 • manželia nesmú byť v manželskom zväzku viac ako 2 roky od podania žiadosti
 • spoločný príjem manželov nesmie prevyšovať hodnotu 2,6 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve v predposlednom ukončenom kalendárnom štvrťroku pred podaním žiadosti
 • pôžičku so štátnym príspevkom môžete získať do výšky 9.958,18 €

Hypotéka so štátnym príspevkom

 • na štátny príspevok majú nárok osoby do 35 rokov a ak sa jedná o manželov, obaja musia mať menej ako 35 rokov
 • mesačný príjem ku dňu podania žiadosti musí byť najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve v predposlednom ukončenom kalendárnom štvrťroku pred podaním žiadosti
 • ak sa jedná o manželov, každý z nich nesmie prekročiť hranicu 1,3 násobku
 • štátny príspevok pre mladých je vo výške 3 % (2% poskytne žiadateľovi štát, 1% poskytne žiadateľovi banka)
 • výška hypotéky pre mladých, s využitím štátneho príspevku je maximálne 49 790,88 €

Študentské pôžičky

 • sú poskytované Študentským pôžičkovým fondom (ŠPF) alebo bankami (aj nebankovkami)
 • jedná sa o pôžičky pre vysokoškolákov
Vložil Pôžičky a úvery, Pôžičky ihned bez registra | Štítek , | Zanechať komentár

Pôžička pre študentov

Ak ste študentom, máte viacero možností z kade môžete získať peniaze. Môže sa jednať o pôžičky z bankového sektoru, nebankového sektoru alebo zo Študentského pôžičkového fondu (ŠPF).

Pôžičky pre študentov v bankách

VÚB banka – flexipôžička pre študentov – je určená pre vysokoškolákov, ktorú môžete získať už počas 1. roka štúdia a jedná sa o bezúčelovú pôžičku. Pri vybraných školách máte zvýhodnené podmienky.

OTP banka – Študentský spotrebný úver – je určený na financovanie nákladov spojených s dennou formou vysokoškolského štúdia alebo nákladov na zahraničný študijný pobyt. Poskytuje sa od 700,- € do 6.700,- € pre osoby od 18 do 65 rokov. Doba splatnosti úveru je od 1 mesiaca do 10 rokov.

Volksbank – Úver vysokoškolákom – pre vysokoškolákov od 1. ročníka štúdia, vo výške od 1000,- € do  5000,- € pre osoby od 18 do 30 rokov. Doba splatnosti úveru je od 12 mesiacov do maximálne dvojnásobku doby štúdia (maximálne 10 rokov).

Pôžičky pre študentov v nebankových spoločnostiach

Nebankové subjekty taktiež poskytujú pôžičky pre študentov, no tie nie sú veľmi výhodné oproti bankovým pôžičkám, pretože sú poskytované s vyššou úrokovou mierou a vyššou RPMN. Študenti by mali využiť túto možnosť iba v prípade, že im nebude možné získať peniaze v bankách alebo v ŠPF.

Pôžička pomocou Študentského pôžičkového fondu (ŠPF)

Táto pôžička je najlepším riešením pre študentov študujúcich na vysokej škole. Žiadateľ o pôžičku študujúci na vysokej škole požiada fond písomnou formou do 15. júna kalendárneho roku, ostatní žiadatelia, vrátane študentov prvého ročníka do 10.10. kalendárneho roku.

V ŠPF môžete získať päť druhov pôžičiek, čo sa týka výšky:

a)      331,94 € (10 000,-Sk)

b)      663,88 € (20 000,-Sk)

c)      995,82 € (30 000,-Sk)

d)      1327,76 € (40 000,-Sk)

e)      pôžička vo výške školného – študijné oddelenie potvrdzuje priamo na žiadosti výšku školného a pôžička bude priznaná len v jeho výške, maximálne do výšky 2655,52 €.

Vložil Pôžičky bez dokladovania príjmu, Pôžičky ihned bez registra, Pôžičky online pre nezamestnaných | Štítek , , | Zanechať komentár

Slovenská sporiteľňa pôžičky

Úvery pre bežných občanov:

Úvery na bývanie

Úver na bývanie –od 7 000 EUR do výšky 70 % hodnoty nehnuteľnosti, s dobou splatnosti 10 až 30 rokov. Pre osoby vo veku 18-65 rokov. Pomocou úveru si môžete zmodernizovať dom, byt alebo si môžete kúpiť dom, byt alebo pozemok.

Úver na bývanie na vyplatenie úveru z inej banky- má rovnaké vlastnosti ako úver na bývanie, ale slúži na splatenie úveru v inej banke, ktorý nie je výhodný a zároveň je nahradený týmto úverom.

Hypotekárny úver pre mladých- pre osoby vo veku 18 až 35 rokov, ktorí získajú zníženú úrokovú sadzbu o 3% počas obdobia 5 rokov od začatia čerpania úveru. Výška úveru je od 7 000 EUR so splatnosťou 4 až 30 rokov. Je potrebné preukázať príjem maximálne v hodnote 1,3 násobku priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve.

Spotrebné úvery Čokoľvek

Spotrebný úver na Čokoľvek – bezúčelový úver pre fyzické osoby vo veku od 18 do 65 rokov. Môžete ho získať už od 700 EUR a až do 20 000 EUR nepotrebujete ručiteľa a blankozmenku. Splatnosť úveru je 1 až 10 rokov.

Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov – vo výške od 1 700 EUR do 8 500 EUR, so splatnosťou od 1 do 10 rokov. Pre vysokoškolákov vo veku od 18 do 26 rokov. Je potrebný ručiteľ (napríklad rodič).

Povolené prečerpanie na osobnom účte – môžu ho využiť osoby od 18 do 65 rokov, vo výške od 350 EUR až do 3-násobku mesačného príjmu. Osoby nad 65 rokov, maximálne do 75 rokov, môžu získať úver minimálne 180 EUR a maximálne tiež do výšky 3-násobku mesačného príjmu.

Kreditná karta – bezúročné obdobie je až 45 dní, ponúkané sú dve karty, karta VISA Classic alebo VISA Gold. Úver môžu získať osoby od 18 do 61 rokov. Pomocou VISA Classic získate úverový rámec minimálne 350 EUR a pomocou VISA Gold minimálne 2000 EUR.

Úvery pre podnikateľov a firmy:

Podnikatelia majú možnosť výberu z veľkého množstva úverov, pričom SLSP rozlišuje slobodné povolania, podnikatelia a malé firmy, malé a stredné firmy, veľké firmy, bytové družstvá a SVB,  mestá a obce.

Vložil Pôžičky a úvery, Spotrebné úvery | Štítek , , | Zanechať komentár

Pôžičky pre podnikateľov

Pre podnikateľov sú poskytované iné pôžičky, ako pre bežné fyzické osoby. Podnikatelia majú možnosť získať špeciálne úvery, ktoré ponúkajú bankové alebo nebankové subjekty výhradne pre podnikateľov.

Pôžičky pre podnikateľov využívajú zväčša tí podnikatelia, ktorí chcú aby ich podnikateľská činnosť napredovala a tak sa snažia pomocou pôžičky rýchlejšie zvýšiť kapitál firmy a ten môžu potom efektívne využiť v podnikateľskej činnosti, čím je pravdepodobné, že budú mať aj väčší zisk.

Pôžičku pre podnikateľov môžete získať:

V banke:

Pôžičky pre podnikateľov ponúkajú skoro všetky banky na území Slovenskej republiky. Každá banka ponúka iné spektrum pôžičiek pre podnikateľov a tak majú podnikatelia dostatočne široký výber pri žiadaní o pôžičku. Podnikatelia však musia spĺňať určité podmienky, ak chcú získať pôžičku pre podnikateľov:

 • väčšinou je vyžadovaná minimálne dvojročná história podnikateľov, existujú však aj pôžičky pre začínajúcich podnikateľov, tí však musia presvedčiť svojim podnikateľským plánom
 • výpis kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

V nebankovej spoločnosti:

V nebankových subjektoch je taktiež ponúkaný široký výber rôznych pôžičiek pre podnikateľov. Nie sú však také výhodné ako v bankách. Musíte rátať s vyššou úrokovou mierou a vyššou RPMN. Pôžičky v nebankových subjektoch žiadajú väčšinou len tí podnikatelia, ktorí už nemajú možnosť získať pôžičku v banke, z dôvodu negatívneho záznamu v obchodnom registri. Niekedy sa vyžaduje história podnikateľa len 3 mesiace.

Ďalšie možnosti:

Získať pôžičku pre podnikateľov umožňuje podnikateľom aj Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) alebo Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP).

 • SZRB  -  ponúka podnikateľom úvery a poskytuje záruky komerčným bankám pre tých klientov, ktorí nemajú dostatočnú schopnosť na zabezpečenie úveru.
 • ponúka štyri druhy úverov (Priame úvery, MIKROúver, Úver PODNIKATEĽKA, Úver PODNIKANIE MLADÝCH).
 • NARMSP – poskytuje úvery pre podnikateľov, ktorí majú do 50 zamestnancov a zároveň ročný obrat podnikateľa nesmie byť vyšší ako 10 miliónov eur.
Vložil Pôžičky a úvery | Štítek , | Zanechať komentár

Pôžička na splatenie úverov

Pôžička na splatenie úverov je to isté ako konsolidačný úver.

Pomocou tejto pôžičky vám bude splatená stará pôžička a získate možnosť získania výhodnejšej pôžičky, s nižšou úrokovou mierou.

Dôvody pre splatenie úveru:

 1. Zmena vašej bonity – čím mate v banke lepšiu bonitu, tým ste pre banku bezpečnejším klientom a banka má väčšiu istotu, že úver splatíte, a tak pri lepšej bonite poskytuje banka nižšiu úrokovú sadzbu a lepšie podmienky.
 2. Hodnota nehnuteľnosti, ktorú ste pri získaní úveru založili, môže byť vyššia ako bola pri poskytnutí predchádzajúceho úveru. To znamená, že ak ste získali úver v hodnote 80 % z hodnoty nehnuteľnosti, teraz môžete získať vyšší úver za rovnakých podmienok alebo vám postačí pre získanie rovnakého množstva peňazí zabezpečiť len 50 % z hodnoty nehnuteľnosti.
 3. V danej banke máte možnosť získať výhodnejšiu pôžičku ako máte v inej banke.
Vložil Konsolidácia úverov, Pôžičky a úvery | Štítek , | Zanechať komentár

Pôžička pre začínajúcich podnikateľov

Podnikatelia, ktorí začínajú podnikať a potrebujú finančné prostriedky pre zrealizovanie podnikateľskej činnosti, no nemajú vlastné prostriedky, sú odkázaní na druhé osoby. Úver pre začínajúcich podnikateľov nie je také jednoduché získať ako úver pre podnikateľov, ktorí majú už nejakú podnikateľskú históriu. Začínajúci podnikatelia sú tak odkázaní na dokonale vypracovaný podnikateľský plán a na to, že presvedčia poskytovateľa pôžičky, že ju dokážu splatiť.

Pôžičky pre začínajúcich podnikateľov vo vybraných bankách:

Slovenská sporiteľňa

V Slovenskej sporiteľni sú úvery nastavené tak, že úver získajú klienti, ktorí preukážu schopnosť splácať poskytnutý úver.

Tatrabanka

Poskytuje pôžičky pre začínajúcich podnikateľov s podporou Garančného fondu Európskeho investičného fondu. Tento fond kladie riziko neúspešného podnikateľa až do výšky 50 %. Musíte predložiť podnikateľský plán a schopnosť splácania pôžičky.

Všeobecná úverová banka

VÚB poskytuje úver, tzv. podnikateľskú úverovú linku, vďaka ktorej môžete získať peniaze prakticky okamžite. Tento úver je určený pre klientov, ktorí aktívne využívajú produkty VÚB. Splatnosť úveru je až 2 roky.

HVB Bank

Poskytuje pôžičky pre začínajúcich podnikateľov len ak je kvalitne prepracovaný podnikateľský plán, ktorý banku dostatočne presvedčí, aby poskytla takýto úver.

Poštová banka

Poskytuje pôžičky pre začínajúcich podnikateľov iba ak preukážu schopnosť pôžičku splácať.

OTP Banka

Poskytuje začínajúcim podnikateľom rovnaké možnosti pôžičiek ako podnikateľom s históriou, ale pri posudzovaní, či bude pôžička schválená, sa kladie na žiadosť väčší dôraz. Budete potrebovať jednu tretinu vlastných zdrojov, na zrealizovanie svojich cieľov.

Slovenská záručná a rozvojová banka

Poskytuje množstvo úverov, z ktorých niektoré môžu získať aj začínajúci podnikatelia.

Vložil Pôžičky online pre nezamestnaných | Štítek , | Zanechať komentár